O s. Antoniji

Svakome činila dobro

Iz iste sam župe kao i s. Antonija. (...) Pričala mi je kako joj je teta (koja ju je odgajala) uvijek govorila: “Tko tebi učini zlo, ti njemu učini dobro”, kao ono iz Evanđelja. Toga se ona uvijek držala.

Ozbiljno shvatila svoj poziv

Sa s. Antonijom živjela sam zajedno u kandidaturi, novicijatu i položile smo za-jedno prve zavjete. Sestra je ozbiljno shvatila svoj poziv, voljela je molitvu, rado je molila. Bila je uslužna i susretljiva prema...

Privlačila na nasljedovanje

Vrhunac svega dragoj našoj s. Antoniji bila je sveta misa i sveta pričest. Kratko, uzor sestra, koja je svojim svijetlim primjerom, vrijednim životom do svoje mučeničke smrti, privlačila na nasljedovanje.

Nikada protiv nekoga

Bila je povučena, mirna, pobožna i marljiva i to me je privlačilo da joj se još više približim pa da i ja naučim živjeti više redovnički. Malo je govorila, a ako je govorila onda je to obično bilo o duhovnom...

Sveta duša

Živjela je sjedinjena s Bogom. Prema siromasima uslužna i prijazna. Vjerna kćerka svete Crkve. Bila je sveta duša.

Uvijek sa smiješkom

To je bila zaista sveta sestra. Radila je teške poslove, ali uvijek sa smiješkom na licu. (...) Bog ju je sebi odabrao i onda joj darovao milost mučeništva.

Prava kći Božje ljubavi

Bavila se vrtlarstvom. (...) Nasmijana, malo je govorila, a na upite rado je odgovarala. Mnogo je radila, pomagala je i ostalim sestrama. Zajednička molitva i sakramenti davali su joj snage da može izdržati monotoniju...

O s. Berchmani

Žena vjere i molitve

U molitvi je prednjačila, a posebno je poticala nas novakinje da se što više vježbamo u pohodu Presvetom Oltarskom Sakramentu te vježbi pobuđivanja duhovne pričesti, sabranosti i šutnje.

Redovnica po Srcu Isusovu

Svijetli uzor u molitvi i žrtvi. Velikodušna i plemenita. Osjetila sam da posjeduje veliku ljubav prema Bogu, Družbi i bližnjemu. Bila je jednostavna i ponizna, iako vrlo inteligentna. (…) Bila je redovnica po Srcu...

Čuvarica svojih osjetila

Bila je sva Božja. Pazila je na svaku svoju gestu. Pomno je čuvala svoja osjetila: oči da se ne zagledaju u što isprazno, uši da bi ostale zatvorene svakoj riječi koja kalja dušu, a otvorene svakoj koja dolazi iz...

Ponizna i skromna

Bila je Austrijanka. Nije poznavala dobro naš jezik pa bi izgovarala pogrješno riječi. Mi bismo se ponekad nasmijale, no sestra se nije nikada vrijeđala nego se i sama smijala, zatim bi pitala kako se točno izgovara...

Mudra savjetnica

Za siromahe je uvijek imala srca. Bila je strpljiva. U svemu je sobom vladala. (…) Zadovoljna s malim. Mudro je znala voditi i savjetovati one koji su bili u kakvim dvojbama.

Puna Boga, prava majka

Sestru Berchmanu dobro poznajem, jer mi je bila magistra. To je bila jedna jako sveta i pobožna duša, puna Boga. Bila nam je svima prava majka. Borila se za nas kao lavica.

Skromna i ponizna

Skromna i ponizna. Savršeno se znala u svemu svladati. Često sam je našla u kapelici gdje moli i razmatra, osobito u adoraciji od 15 do 16 sati.

Sve je sile upotrijebila da nas približi dragom Bogu

Sve je sile upotrijebila da nas dobro pripravi za budući redovnički život i što više približi dragom Bogu. (...) Na njoj se vidjelo da je sama proživljavala ono o čemu je govorila, da je imala živu vjeru i...

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti, ali je to šutke podnosila. U to je vrijeme bio mučen Mahatma Gandhi (1869.-1948.) kojeg je ona vrlo poštovala, i znam da je neke svoje muke prikazivala da njemu bude lakše....

Bila je pobožna

Bila je pobožna. Pred tabernakulom, uronjenu u molitvu, često sam je vidjela.

O s. Bernadeti

Dala Bogu mučenicu

U kući je otac napravio mali oltar. Pred njim smo molili, a znali su i susjedi doći k nama i s nama moliti, posebno u svibnju. Taj molitveni duh tata i mama su prenijeli i na nas djecu. Znali su nam reći: “Ne...

Božja odabranica

Sestra puna dobrote i ljubavi (…). Bila je kuharica, i to odlična. Budući da je bila dosta malena rasta, morala je kod štednjaka uvijek imati jedan mali stolčić pod nogama da može tako vidje-ti u lonce i tave. To...

Uzor rada

To je bila dobra, tiha duša. Molitva i rad su je veselili (…). Bila je uzor rada. Ja sam se začudila kad sam jedno jutro vidjela petnaest velikih kruhova, a svaki je bio od tri kilograma. Do zore je bilo sve pečeno.

Trajna molitva

Ne samo da je najsavjesnije obavljala svoju propisanu molitvu, nego je, kadgod je uhvatila koji zgodan čas, dizala svoje srce Bogu kratkim strelovitim molitvama kojima je svoj rad u kuhinji pretvorila u jednu trajnu...

Mala svetica

To je bila mala svetica. Tako sam ja o njoj mislila kad sam je promatrala kako sve i sav posao prikazuje Bogu na slavu.

O s. Juli

Uzor poslušnosti majci i ocu

Moja sestra Jula, prije se zvala Katarina (Kata), živjela je od rane mladosti skromno i tiho. Bilo nas je osmero djece, pet ih je umrlo. Od svih nas, ona se posebno odlikovala jer je u njoj bila sama dobrota. Bila je...

Udio milosti na žrtvi njezina života

Moja draga teta Jula brižno je bdjela nada mnom i davala mi divne pouke svojim primjerom, a ponekad i riječima, punim dobrote. Promatrala sam ju kada je ponekad zamjenjivala kuharicu u kuhinji. Radila je tiho i sabrano...

“To ćemo vidjeti u nebu“

Izgleda da je teta Kata, s. Jula, svima nama izmolila redovničko zvanje jer u našoj bližoj rodbini ima jedanaest redovnica i jedan svećenik franjevac. Jednom zgodom pitala sam tetu Julu tko nam je od Boga izmolio...

Prema siromasima – prava majka

Prema siromasima je bila prava majka, pa je i samostan za vrijeme njezine uprave nazvan “Gostinjac siromaha”. Bila je osoba molitve. Bog joj je bio iznad svega. Uvijek je bila predana volji Božjoj. Znala je mudro...

Anđeoska duša

Imala sam poseban osjećaj za sestru Julu da je an_eoska duša, čista, izgra_ena, uvijek vedro raspoložena, ljubazna i spremna za uslugu, dinami-čna. Predana i puna oduševljenja za svoje zvanje.

Za siromahe bi dušu dala

Za siromahe bi dušu dala (…). Sve odlike koje je posjedovala plod su njezine duboke i intenzivne molitve.

O s. Krizini

Uvijek o Bogu razmišljala

Bila je jako pobožna, skromna i marljiva. Puna Boga i kao da je uvijek o Bogu razmišljala. To se je vidjelo u njezinu držanju. Sva se predala poslu za svoju Družbu. Ništa joj nije bilo teško.

Sva Božja

Nikoga nije opterećivala svojim nevoljama ili nerazumijevanjem. Tiho je u sebi molila za blagoslov u radu. (...) Jednom riječju, bila je sva Božja i kao takvu, sazrelu, Bog ju je uzeo k sebi.

Umrijeti mučeničkom smrću

Posebno je štovala Majku Božju, pa je i meni preporučivala da joj se usrdno utječem u svim potrebama. Ona je u to vrijeme preporučivala posebnu Gospinu krunicu koja se zvala “Krunica Gospinih suza”. Tako sam i...

Divna sestra

Divna sestra! Puna krjeposti koje je sve krunilo sveto siromaštvo. Sa sirotinjom je imala srca koliko god hoćeš. Isticala se među mnogima svojom pobožnošću. Do u kasne sate znala je proboraviti pred...

Marljiva kao pčelica

Sestru Krizinu poznajem s Pala gdje je radila u vrtu i kod rublja, a čini mi se i u štali. Bila je vrlo tiha, sabrana i pobožna. Šutljiva i marljiva kao pčelica.

Suze za Isusom

Kad je bila već starija, radila je u šumi i jednom sam je vidjela da plače. Pitala sam ju je li joj teško raditi, a ona je odgovorila da joj nije teško raditi nego da joj je teško što nema svaki dan sv. mise i sv....