Uzor poslušnosti majci i ocu

Moja sestra Jula, prije se zvala Katarina (Kata), živjela je od rane mladosti skromno i tiho. Bilo nas je osmero djece, pet ih je umrlo. Od svih nas, ona se posebno odlikovala jer je u njoj bila sama dobrota. Bila je...

Udio milosti na žrtvi njezina života

Moja draga teta Jula brižno je bdjela nada mnom i davala mi divne pouke svojim primjerom, a ponekad i riječima, punim dobrote. Promatrala sam ju kada je ponekad zamjenjivala kuharicu u kuhinji. Radila je tiho i sabrano...

“To ćemo vidjeti u nebu“

Izgleda da je teta Kata, s. Jula, svima nama izmolila redovničko zvanje jer u našoj bližoj rodbini ima jedanaest redovnica i jedan svećenik franjevac. Jednom zgodom pitala sam tetu Julu tko nam je od Boga izmolio...

Prema siromasima – prava majka

Prema siromasima je bila prava majka, pa je i samostan za vrijeme njezine uprave nazvan “Gostinjac siromaha”. Bila je osoba molitve. Bog joj je bio iznad svega. Uvijek je bila predana volji Božjoj. Znala je mudro...

Anđeoska duša

Imala sam poseban osjećaj za sestru Julu da je an_eoska duša, čista, izgra_ena, uvijek vedro raspoložena, ljubazna i spremna za uslugu, dinami-čna. Predana i puna oduševljenja za svoje zvanje.

Za siromahe bi dušu dala

Za siromahe bi dušu dala (…). Sve odlike koje je posjedovala plod su njezine duboke i intenzivne molitve.