s. Blanka K.    23.03.2016.

Za siromahe bi dušu dala (…). Sve odlike koje je posjedovala plod su njezine duboke i intenzivne molitve.

  Novosti o Mučenicama - Sve