s. Martina A., nećakinja    23.03.2016.

Izgleda da je teta Kata, s. Jula, svima nama izmolila redovničko zvanje jer u našoj bližoj rodbini ima jedanaest redovnica i jedan svećenik franjevac. Jednom zgodom pitala sam tetu Julu tko nam je od Boga izmolio toliko zvanja, pa i to da nas je sedam stupilo baš u našu Družbu, Kćeri Božje ljubavi. Ona se samo tiho nasmiješila i rekla: “To ćemo vidjeti u nebu”.

  Novosti o Mučenicama - Sve