Izjave sestara

Bile su naše najbolje sestre

Hvala dragom Bogu, naše mile pokojnice bit će nam zagovornice na nebu. Da vam opisujem našu tugu i bol za njima, nije potrebno. Jedina nam je utjeha da su to, kako ih poznajete, bile naše najbolje sestre, prave...

Ni majka mi ne bi bila tako dobra

Bile su mi jako dobre, ni majka mi ne bi bila tako dobra. Puno su davale sirotinji, a i posuđivale od petroleja pa do soli. Nisu pravile razlike u pomaganju. Davale su pravoslavcima kao i našima.

Svima su bile dobre

Imala sam katar na plućima. Časna sestra predstojnica me je tako s ljubavlju služila da sam ozdravila. (...) S. Krizina, s. Antonija i s. Bernadeta, sve su bile zlatne i pune ljubavi. Svima su bile dobre. Ondašnji...

Zajednica od pet anđela

Zajednica (na Palama) se sastojala od pet sestara. Moglo bi se reći da je to bila zajednica od pet anđela. U zajednici je vladao duh molitve, požrtvovnosti i ljubavi. To smo mogle osjetiti sve mi koje smo dolazile k...

Kako da zaboravim zastave?

Uvijek kada je riječ o vama, pred mojim očima kroz četrdeset godina stvara se slika, a pogotovo 12. prosinca (1941.), ponovno gori samostan pred mojim očima, dok gori pet svijeća za pet svetih mučenica. Redaju se...

Patnje mučenica

Kakve patnje, kakvo pravo mučeništvo su morale podnijeti članice Vaše zajednice u prošlim desetljećima! (...) Uvjeren sam da vam Vaše mučenice s neba mogu pomoći i u ovoj teškoj situaciji svojim moćnim...

Svakome činila dobro

Iz iste sam župe kao i s. Antonija. (...) Pričala mi je kako joj je teta (koja ju je odgajala) uvijek govorila: “Tko tebi učini zlo, ti njemu učini dobro”, kao ono iz Evanđelja. Toga se ona uvijek držala.

Ozbiljno shvatila svoj poziv

Sa s. Antonijom živjela sam zajedno u kandidaturi, novicijatu i položile smo za-jedno prve zavjete. Sestra je ozbiljno shvatila svoj poziv, voljela je molitvu, rado je molila. Bila je uslužna i susretljiva prema...

Privlačila na nasljedovanje

Vrhunac svega dragoj našoj s. Antoniji bila je sveta misa i sveta pričest. Kratko, uzor sestra, koja je svojim svijetlim primjerom, vrijednim životom do svoje mučeničke smrti, privlačila na nasljedovanje.

Nikada protiv nekoga

Bila je povučena, mirna, pobožna i marljiva i to me je privlačilo da joj se još više približim pa da i ja naučim živjeti više redovnički. Malo je govorila, a ako je govorila onda je to obično bilo o duhovnom...

O mučenicama godine - 1991

Njihova žrtva neka bude zalog

Sa zanimanjem očekujem njegove rezultate, koji bi mogli poslužiti da sarajevski nadbiskup zamoli Svetu stolicu da se otvori službeni proces za beatifikaciju tih Bogu ugodnih mučenica za svetu čistoću. (...) Njihova...

Patnje mučenica

Kakve patnje, kakvo pravo mučeništvo su morale podnijeti članice Vaše zajednice u prošlim desetljećima! (...) Uvjeren sam da vam Vaše mučenice s neba mogu pomoći i u ovoj teškoj situaciji svojim moćnim...

Mučenice će biti priznate u Crkvi

Uvjeren sam da će sestre mučenice biti priznate u Crkvi i u narodu kao izvanredni uzori vjernosti Bogu i redovničkim zavjetima.

O Mučenicama - godine 1991.

O Mučenicama - godine 1991. prigodom pripreme simpozija o Službenicama Božjim u Sarajevu, neodržanog zbog predratnih nemira kard. Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački Sa zanimanjem očekujem njegove rezultate,...

O mučenicama - njihovi suvremenici

Bile su naše najbolje sestre

Hvala dragom Bogu, naše mile pokojnice bit će nam zagovornice na nebu. Da vam opisujem našu tugu i bol za njima, nije potrebno. Jedina nam je utjeha da su to, kako ih poznajete, bile naše najbolje sestre, prave...

Ni majka mi ne bi bila tako dobra

Bile su mi jako dobre, ni majka mi ne bi bila tako dobra. Puno su davale sirotinji, a i posuđivale od petroleja pa do soli. Nisu pravile razlike u pomaganju. Davale su pravoslavcima kao i našima.

Svima su bile dobre

Imala sam katar na plućima. Časna sestra predstojnica me je tako s ljubavlju služila da sam ozdravila. (...) S. Krizina, s. Antonija i s. Bernadeta, sve su bile zlatne i pune ljubavi. Svima su bile dobre. Ondašnji...

Zajednica od pet anđela

Zajednica (na Palama) se sastojala od pet sestara. Moglo bi se reći da je to bila zajednica od pet anđela. U zajednici je vladao duh molitve, požrtvovnosti i ljubavi. To smo mogle osjetiti sve mi koje smo dolazile k...

To su mučenice svete vjere

U doba događaja bio sam učenik Trećeg razreda gimnazije u Sarajevu i ministrant u katedralnoj župi. Događaj smrti sestara snažno je odjeknuo u Sarajevu među svim slojevima pučanstva, a naročito među katolicima....

Kako da zaboravim zastave?

Uvijek kada je riječ o vama, pred mojim očima kroz četrdeset godina stvara se slika, a pogotovo 12. prosinca (1941.), ponovno gori samostan pred mojim očima, dok gori pet svijeća za pet svetih mučenica. Redaju se...

O Mučenicama - njihovi suvremenici

s. Lujza R., provincijalna glavarica Hvala dragom Bogu, naše mile pokojnice bit će nam zagovornice na nebu. Da vam opisujem našu tugu i bol za njima, nije potrebno. Jedina nam je utjeha da su to, kako ih poznajete,...