Uzor poslušnosti majci i ocu

Moja sestra Jula, prije se zvala Katarina (Kata), živjela je od rane mladosti skromno i tiho. Bilo nas je osmero djece, pet ih je umrlo. Od svih nas, ona se posebno odlikovala jer je u njoj bila sama dobrota. Bila je uzor poslušnosti majci i ocu. Uvijek je bila uz majku, pomagala joj jer je imala...

Saznajte više...

Udio milosti na žrtvi njezina života

Moja draga teta Jula brižno je bdjela nada mnom i davala mi divne pouke svojim primjerom, a ponekad i riječima, punim dobrote. Promatrala sam ju kada je ponekad zamjenjivala kuharicu u kuhinji. Radila je tiho i sabrano te često poluglasno izgovarala – sigurno da i mene potakne – strelovite...

Saznajte više...

“To ćemo vidjeti u nebu“

Izgleda da je teta Kata, s. Jula, svima nama izmolila redovničko zvanje jer u našoj bližoj rodbini ima jedanaest redovnica i jedan svećenik franjevac. Jednom zgodom pitala sam tetu Julu tko nam je od Boga izmolio toliko zvanja, pa i to da nas je sedam stupilo baš u našu Družbu, Kćeri Božje...

Saznajte više...

Prema siromasima – prava majka

Prema siromasima je bila prava majka, pa je i samostan za vrijeme njezine uprave nazvan “Gostinjac siromaha”. Bila je osoba molitve. Bog joj je bio iznad svega. Uvijek je bila predana volji Božjoj. Znala je mudro savjetovati one koji su bili u kakvim sumnjama

Saznajte više...

Anđeoska duša

Imala sam poseban osjećaj za sestru Julu da je an_eoska duša, čista, izgra_ena, uvijek vedro raspoložena, ljubazna i spremna za uslugu, dinami-čna. Predana i puna oduševljenja za svoje zvanje.

Saznajte više...

Za siromahe bi dušu dala

Za siromahe bi dušu dala (…). Sve odlike koje je posjedovala plod su njezine duboke i intenzivne molitve.

Saznajte više...