s. Ljiljana Abianac    23.03.2016.

Sestru Krizinu poznajem s Pala gdje je radila u vrtu i kod rublja, a čini mi se i u štali. Bila je vrlo tiha, sabrana i pobožna. Šutljiva i marljiva kao pčelica.

  Novosti o Mučenicama - Sve