s. Beata Tomić    23.03.2016.

Bila je jako pobožna, skromna i marljiva. Puna Boga i kao da je uvijek o Bogu razmišljala. To se je vidjelo u njezinu držanju. Sva se predala poslu za svoju Družbu. Ništa joj nije bilo teško.

  Novosti o Mučenicama - Sve