s. Imakulata O.    23.03.2016.

Svijetli uzor u molitvi i žrtvi. Velikodušna i plemenita. Osjetila sam da posjeduje veliku ljubav prema Bogu, Družbi i bližnjemu. Bila je jednostavna i ponizna, iako vrlo inteligentna. (…) Bila je redovnica po Srcu Isusovu. Razborita i pravedna. Uzorno je obdržavala svete zavjete. U zajednici je bila i poštovana i voljena. Bila je živi primjer za nas, tada mlade redovnice. Ponosna sam da je moga magistra izdržala teške, mučne dane, te da je milošću Božjom završila život mučeničkom smrću. Sigurna sam da naša sestra Berchmana moli za nas u zasluženoj lijepoj vječnosti.

  Novosti o Mučenicama - Sve