s. Petronija Livačić    23.03.2016.

To je bila dobra, tiha duša. Molitva i rad su je veselili (…). Bila je uzor rada. Ja sam se začudila kad sam jedno jutro vidjela petnaest velikih kruhova, a svaki je bio od tri kilograma. Do zore je bilo sve pečeno.

  Novosti o Mučenicama - Sve