s. Ljudevita T.    23.03.2016.

Sve je sile upotrijebila da nas dobro pripravi za budući redovnički život i što više približi dragom Bogu. (...) Na njoj se vidjelo da je sama proživljavala ono o čemu je govorila, da je imala živu vjeru i ljubav prema Kristu.

  Novosti o Mučenicama - Sve