s. Anita Vlahović    23.03.2016.

To je bila mala svetica. Tako sam ja o njoj mislila kad sam je promatrala kako sve i sav posao prikazuje Bogu na slavu.

  Novosti o Mučenicama - Sve