s. Beata Tomić    23.03.2016.

Sestra puna dobrote i ljubavi (…). Bila je kuharica, i to odlična. Budući da je bila dosta malena rasta, morala je kod štednjaka uvijek imati jedan mali stolčić pod nogama da može tako vidje-ti u lonce i tave. To je bilo dosta napor-no, ali se na njoj nikada nije primijetilo da joj je teško. (…) To je naša najmlađa mučenica, Božja odabranica da bude djevica i mučenica.

  Novosti o Mučenicama - Sve