s. Vinka Udovičić    23.03.2016.

Posebno je štovala Majku Božju, pa je i meni preporučivala da joj se usrdno utječem u svim potrebama. Ona je u to vrijeme preporučivala posebnu Gospinu krunicu koja se zvala “Krunica Gospinih suza”. Tako sam i ja svaki dan, klečeći, molila krunicu i od tada sam još više počela štovati Mariju. (...) Više puta je u razgovoru govorila: “Ja jako želim umrijeti mučeničkom smrću”. Ništa joj nisam odgovorila, jer sam jako željela živjeti i nikako nisam mogla shvatiti da netko želi smrt, i to mučeničku. Kad smo radili teške poslove na ekonomiji s. Krizina je uvijek odabirala teži dio, a meni ostavljala lakši posao.

  Novosti o Mučenicama - Sve