s. Valerija Trgovčević    23.03.2016.

Divna sestra! Puna krjeposti koje je sve krunilo sveto siromaštvo. Sa sirotinjom je imala srca koliko god hoćeš. Isticala se među mnogima svojom pobožnošću. Do u kasne sate znala je proboraviti pred svetohraništem. Tu bi se oboružavala za predan rad u svojoj službi. (...) Dobrotom i finoćom privlačila je ta priprosta sestrica pa si joj se mogao povjeriti, bez bojazni da će to otkriti (...). Kod svakog susreta s njom osvjedočila sam se da je to sveta sestra.

  Novosti o Mučenicama - Sve