s. Irena Hočevar    23.03.2016.

Živjela je sjedinjena s Bogom. Prema siromasima uslužna i prijazna. Vjerna kćerka svete Crkve. Bila je sveta duša.

  Novosti o Mučenicama - Sve