s. Huberta C.    23.03.2016.

Bila je pobožna. Pred tabernakulom, uronjenu u molitvu, često sam je vidjela.

  Novosti o Mučenicama - Sve