s. Ilijana I.    23.03.2016.

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti, ali je to šutke podnosila. U to je vrijeme bio mučen Mahatma Gandhi (1869.-1948.) kojeg je ona vrlo poštovala, i znam da je neke svoje muke prikazivala da njemu bude lakše. To je na mene jako djelovalo i oduševljavalo me. Često sam se pitala: „Bože, hoćemo li mi mlade sestre ikad biti na toj visini da želimo mučeništvo?“, jer sam osjećala da ga je ona željela.

  Novosti o Mučenicama - Sve