s. Ligorija Murn    23.03.2016.

Kad je bila već starija, radila je u šumi i jednom sam je vidjela da plače. Pitala sam ju je li joj teško raditi, a ona je odgovorila da joj nije teško raditi nego da joj je teško što nema svaki dan sv. mise i sv. pričesti.

  Novosti o Mučenicama - Sve