s. Vinka Udovičić    23.03.2016.

Bila je povučena, mirna, pobožna i marljiva i to me je privlačilo da joj se još više približim pa da i ja naučim živjeti više redovnički. Malo je govorila, a ako je govorila onda je to obično bilo o duhovnom životu. Nikada je nisam čula da govori protiv poglavara ili protiv koje sestre.

  Novosti o Mučenicama - Sve