s. Beata Tomić    23.03.2016.

To je bila zaista sveta sestra. Radila je teške poslove, ali uvijek sa smiješkom na licu. (...) Bog ju je sebi odabrao i onda joj darovao milost mučeništva.

  Novosti o Mučenicama - Sve