s. Beata T.    23.03.2016.

Sestru Berchmanu dobro poznajem, jer mi je bila magistra. To je bila jedna jako sveta i pobožna duša, puna Boga. Bila nam je svima prava majka. Borila se za nas kao lavica.

  Novosti o Mučenicama - Sve