Dala Bogu mučenicu

U kući je otac napravio mali oltar. Pred njim smo molili, a znali su i susjedi doći k nama i s nama moliti, posebno u svibnju. Taj molitveni duh tata i mama su prenijeli i na nas djecu. Znali su nam reći: “Ne...

Božja odabranica

Sestra puna dobrote i ljubavi (…). Bila je kuharica, i to odlična. Budući da je bila dosta malena rasta, morala je kod štednjaka uvijek imati jedan mali stolčić pod nogama da može tako vidje-ti u lonce i tave. To...

Uzor rada

To je bila dobra, tiha duša. Molitva i rad su je veselili (…). Bila je uzor rada. Ja sam se začudila kad sam jedno jutro vidjela petnaest velikih kruhova, a svaki je bio od tri kilograma. Do zore je bilo sve pečeno.

Trajna molitva

Ne samo da je najsavjesnije obavljala svoju propisanu molitvu, nego je, kadgod je uhvatila koji zgodan čas, dizala svoje srce Bogu kratkim strelovitim molitvama kojima je svoj rad u kuhinji pretvorila u jednu trajnu...

Mala svetica

To je bila mala svetica. Tako sam ja o njoj mislila kad sam je promatrala kako sve i sav posao prikazuje Bogu na slavu.