Iz homilije mons. Ive Tomaševića u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Novom Travniku na spomendan bl. Drinskih mučenica 15. prosinca 2013.

Imajući na umu da je blaženi Ivan Merz, rođeni Banjolučanin, preminuo u Zagrebu, gdje je i sahranjen, Drinske mučenice su prve blaženice i mučenice koje su svoj život položile na području Bosne i Hercegovine, a da nijedna od njih nije rođena u toj zemlji. Svih pet sestara došlo je u Bosnu i Hercegovinu. Tu su djelovale i položile svoj život, što je izraz kršćanske ljubavi koja ne poznaje granica i koja ide tamo gdje je veća potreba. Iz zemalja gdje su katolici većina, došle su u ovu zemlju gdje su oni manjina, kako bi tu pomagale svim ljudima u potrebi. Tako je bolno danas čuti one koji govore da u ovoj zemlji ili u pojedinim njezinim dijelovima katolici ne bi trebali živjeti ili da svećenici i redovnice tamo ne trebaju djelovati. Ovih je pet sestara svojom kršćanskom ljubavlju i širinom istinski putokaz da Kristova ljubav treba biti življena i svjedočena u svakom kutku kugle zemaljske te da navjestitelji Božje riječi na osobit način trebaju brinuti za one koji su manje brojni ili u težem položaju.

Pet sestara Kćeri Božje ljubavi bile su istinski Caritas – izraz Božje ljubavi i dar potrebnima. Na kraju su darovale i sam svoj život.

  Novosti o Mučenicama - Sve