Drinske mučenice su mi uzor u mnogim stvarima. Te sestre koje su uistinu sve predale u Božje ruke moj su uzor u životnom pozivu – odabrati ono što Bog stavi pred nas. Odazvati se kada me zove, kada izgovara baš moje ime. One su moj uzor u zajedništvu i pomaganju – pomagati svakome bez obzira na nacionalnost, boju kože, vjeru... One su poučavale djecu i brinule za siromašne i napuštene. One me uče da treba bezuvjetno pomagati svakome.

One su me naučile da bez obzira što me ljudi mogu povrijediti, da im moram vjerovati – vjerovale su da ih neće napasti jer su svakome bile prijateljice.

One su mi uzor u iskrenoj molitvi – i kada su ih odveli onako slabo odjevene nisu prestale moliti, utjecati se Ocu i Majci Mariji, ali i Bratu našemu Isusu.

One su moj uzor u predanju Bogu – nisu ga prestale voljeti već su dale svoj život za njega. Kada je bilo najteže, kada su morale odabrati: umrijeti ili prekršiti svoj redovnički zavjet čistoće, one su odabrale ovo prvo. Svoj život su predale, da zauvijek mogu ostati njegove zaručnice. Zato su Drinske mučenice moj uzor u životu.

Manda Zrno

 

Izvor: DRINSKE MUČENICE – Informativni bilten Vicepostulature, Br. 10 – lipanj 2013., str. 24.

  Novosti o Mučenicama - Sve