Në vargun e të lumeve edhe pesë martire!

Në vargun e të Lumeve edhe pesë Martire! “Gjithçka për Zotin, për të varfëritë dhe për Kongregatën tonë”. Më 24 shtator 2011, në Sarajevë, në Bosnje , do zhvillohet ceremonia e shpalljes së pesë “Martireve të Drinit” në shkallën e të Lumeve! Me rastin e shpalljes...

More...

Të lumturat e zotit – martiret e drines

“Të bësh mirë, të dhurosh gëzim, dhe t’i udhëheqësh në qiell” (Nënë Franziska Lechner). Shërbëtoret e Zotit të thirrura në jetë, pagëzim dhe në thirrjen rregulltare, të rrënjosura në Fe, jetuan thirrjen e tyre në pastërti, varfëri dhe dëgjesë në kongregatën e Bijave...

More...