s. Imakulata O.    23.03.2016.

Zajednica (na Palama) se sastojala od pet sestara. Moglo bi se reći da je to bila zajednica od pet anđela. U zajednici je vladao duh molitve, požrtvovnosti i ljubavi. To smo mogle osjetiti sve mi koje smo dolazile k njima na oporavak. (...) Najbolje su to osjetili seljaci koji su silazili iz sela s Romanije. Naš im je samostan bio mjesto odmora, na polasku i na povratku. Tu su ih sestre i hranom krijepile.

  Novosti o Mučenicama - Sve