Priredila: s. M. Tea Barnjak, FDC    14.12.2021.

Izabrane misli o blaženim Drinskim mučenicima

Ove godine obilježavamo 80. obljetnicu mučeništva (1941.) blažene s. M. Jule Ivanišević i četiriju susestara i 10. obljetnicu njihova uzdignuća na čast oltara (2011.).

Blažena s. Jula i četiri susestre uzori su koji potiču i privlače.

Ovom prigodom donosimo vam izabrane misli o Blaženicama izrečene u raznim prigodama tijekom proteklih godina. Neka nas one potaknu na zahvalnost za njihov primjer, ali još više neka nas ohrabre da im se u svim svojim brigama i teškoćama utječemo u zagovor. 


Bile su naše najbolje sestre

„Hvala dragom Bogu, naše mile pokojnice bit će nam zagovornice na nebu. Da vam opisujem našu tugu i bol za njima, nije potrebno. Jedina nam je utjeha da su to, kako ih poznajete, bile naše najbolje sestre, prave redovnice, marljive i radine. (...) Tko će ih nadoknaditi, ne znamo. Vi znate, drage sestre, kako naša provincija treba pobožnih, svetih i radinih članica, a takve su bile naše sestre s Pala.“

Iz Okružnice s. Lujze Reif, provincijalne glavarice Provincije Božje providnosti, Sarajevo 5. ožujka 1942


Pomagle su svima

„Bile su mi jako dobre, ni majka mi ne bi bila tako dobra. Puno su davale sirotinji, a i posuđivale od petroleja pa do soli. Nisu pravile razlike u pomaganju. Davale su pravoslavcima kao i našima.“

Franjo Milišić, sluga u samostanu na Palama


Zajednica od pet anđela

„Zajednica (na Palama) se sastojala od pet sestara. Moglo bi se reći da je to bila zajednica od pet anđela. U zajednici je vladao duh molitve, požrtvovnosti i ljubavi. To smo mogle osjetiti sve mi koje smo dolazile k njima na oporavak. (...) Najbolje su to osjetili seljaci koji su silazili iz sela s Romanije. Naš im je samostan bio mjesto odmora, na polasku i na povratku. Tu su ih sestre i hranom krijepile.“

s. M. Imakulata Orban, FDC


Kako da zaboravim zastave?

„Uvijek kada je riječ o vama, pred mojim očima kroz četrdeset godina stvara se slika, a pogotovo 12. prosinca (1941.), ponovno gori samostan pred mojim očima, dok gori pet svijeća za pet svetih mučenica. Redaju se slike. Noć, crne figure penju se uz Rakovac (podnožje Romanije), pod nogama škripi, u nosu se smrzava, iz usta se puši, bijaše strašna zima. Sestra Berchmana posrće, gazim uskom prtinom odmah iza njih, drugi iza mene. (...) Civile odvojiše, ostaviše ih u Rakovcu do sutra, časne skroz na Romaniju. Noćismo, sutradan u Podgrab, kroz zimu i snijeg, a one u Goražde, ali samo njih četiri. Pa recite, kako da zaboravim zastave što moradoh vesti na njihovim crnim haljinama?“

 Vesna S., zarobljena s Drinskim mučenicama 


Njihova žrtva neka bude zalog mira

„Njihova žrtva neka bude zalog da Gospodin udijeli svoj mir našim danima, na našim prostorima, kako bi se ugasila svaka mržnja te nam život bude siguran u miru i slobodi. Mučenici su uvijek bili svjedoci ljubavi i opraštanja i pobjednici svake nevolje.“

Sluga Božji kardinal Franjo Kuharić


Pet slabašnih i nezaštićenih žena postadoše jaki heroji i pobjednice

„Pred sudom Povijesti pet slabašnih i nezaštićenih žena postadoše jaki heroji i pobjednice, u zaštiti nepovredljivosti njihovog redovničkog identiteta i dostojanstva žene. Brutalnost ubojica je pobijeđena hrabrošću i jakošću ovih pet redovnica, u čijem srcu su odzvanjale riječi apostola Pavla: „Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?.... U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.“ (Rim. 8,35.37.).“

kardinal Angelo Amato, SDB


Kćeri katoličkih obitelji

„Drinske mučenice su kćeri katoličkih obitelji. A mi znamo da se u obitelji primaju temelji vjere i ljudskosti. Po obiteljskoj molitvi stvara se ozračje za duhovna zvanja i spremnost na služenje bližnjima. Poslušnost roditeljima te briga za braću i sestre uči žrtvi i odricanju, a povezanost s Crkvom otvara prostor za Božji poziv. Rastući u takvim obiteljima, Drinske su se mučenice kao mlade djevojke odlučile posvetiti Bogu po svetim zavjetima, a vjera i vjernost Bogu u redovničkom životu dovela ih je do časti oltara. No, život sestara Drinskih mučenica nije bio neka čudesna prisutnost među ljudima. Radile su one obične, kako bismo danas rekli, manje važne poslove, koristeći sve na osobno posvećenje... A mi znamo da bi život bio prazan bez tih malih gesta plemenitosti i nesebičnosti.“

kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački


Predvodnice na putu svetosti

„Za nas, njihove susestre, život naših blaženih sestara primjer je kako ostvarivati načelo našega života i djelovanja: „Činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo“. Činile su dobro uvijek i svakome, u teškim ratnim okolnostima nisu uzmaknule, nego su darivale radost i utjehu; njihova sreća bila je usrećivanje drugih, a svojim uzornim i svetim životom mnoge su vodile u nebo, pa su i nama danas predvodnice na putu svetosti.“

s. Lucyna Mroczek, FDC, vrhovna glavarica Družbe Kćeri Božje ljubavi od 2011. do 2013.


Njihova vjernost jest nadahnuće za obnovu naše vjernosti

„U sestrama mučenicama osobito je vrijedna vjernost Kristu, Crkvi, svojoj vjeri. Postoji opasnost da postanemo nemarni i ravnodušni. Njihova vjernost jest nadahnuće za obnovu naše vjernosti u obiteljima, u zajednicama, u društvu. Kada nam se čini da je nešto teško ili da nije važno, u mučeništvu pronalazimo odgovore. Posebno je važno ne odustati od prenošenja vrednota života, zauzetosti za život koja neće prezirati roditeljski poziv. Iz toga je po sebi razumljiva briga o odgoju djece i mladih, briga za najpotrebnije. I jednomu i drugomu su se sestre mučenice i same posvetile. Osim toga, njihova je žrtva zalog mira i susreta među ljudima, narodima, religijama i kulturama. Njihov zemaljski završetak zacijelo odjekuje posebno u srcima poniženih, obeščašćenih, silovanih žena. Nemojmo prestati moliti ne samo za žene koje su prošle kroz tu gorčinu i strahotu, nego kao vjernici ne zaboravimo pomoći, zalagati se, učiniti društvo osjetljivijim za najranjivije. Kada budemo obeshrabreni, zastanimo. Vidjet ćemo da se titraj s Mrtvoga mora nije umrtvio, da tama Drine nije ugasila svjetlo.“

mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački


Živjele su predanost Bogu i nastojale biti vjerne usred teških vremena

„Sestre Mučenice su u svojoj skromnosti, jednostavnosti, poniznosti i siromaštvu otvarale sebe Bogu i tako stvarale prostor u kojemu je Bog mogao djelovati i pobjeđivati. Mi volimo često datume nabrajati i ono što se, ljudski gledano dogodilo, to jedni drugima prepričavati. (...) One, jednostavne časne sestre na Palama, u Sarajevu, živjele su predanost Bogu i nastojale biti vjerne usred teških vremena. Kad su se pojavili ljudi koji nisu prihvaćali poruka Božjih ni ljudskih, one su postale žrtve takvoga svijeta, takvih ljudi, takvog nasilništva. Ali one su bile taj mali svijet kojega su ti moćni i snažni, oružjem i drugim, prezreli i mislili spriječiti ih na taj način da ih ubiju. Međutim, one su bile taj mali, ali Božji ostatak u kojemu je Bog posvjedočio kako je velik onaj koji je opredijeljen za njega, vjeran mu do kraja, do u smrt. I u toj opredijeljenosti za Boga, u vjernosti u životu događa se najbolje Božje, promiče se njegovo i ljudsko i postiže se vječno.“

mons. Antun Škvorčević, požeški biskup


Drinske mučenice pozivaju nas na mudrost življenja

„Drinske mučenice su dale svoj život nasljedujući Isusa Krista. Hrabre, vjerne, dosljedne, okrenute životu vječnome.  One nam poručuju da trebamo biti spremni duhovno i moralno  živjeti kao da će se već danas dogoditi naš susret s Bogom. Pozivaju nas na mudrost življenja što znači da ne smijemo čekati zadnji trenutak  našeg života da bismo surađivali s milošću Božjom, nego to trebamo činiti već sada.“

mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki


Drinske mučenice su velika pouka našemu vremenu

„Pet sestara s Drine su kršćanske mučenice ne prvenstveno zato što ih je netko ubio iz mržnje prema moralnim vrednotama, kao što se to stvarno dogodilo, nego zato što su one iz ljubavi prema tim istim vrednotama radije prihvatile smrt negoli da pristanu na gaženje tih vrednota. U tome, kao i svi drugi mučenici, velika su pouka osobito našem vremenu kad vrednote, za koje su one dale život, tako često bivaju gažene.“

mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski


Blaženice nam sjaje svojim primjerom i hrabre nas

„Njihov primjer postojanosti u ljubavi potreban je svima nama, pogotovo mladima po cijelome svijetu. Poruka Blaženica je izričita: vrijednost čovjeka ovisi o njegovu srcu – koliko duboko i ustrajno voli. A istinske ljubavi nema bez žrtve. U ovom suvremenom svijetu koji je izgubio smisao za žrtvu, Blaženice nam sjaje svojim primjerom i hrabre nas. I još nešto: gorska priroda uvijek je poticala na odricanje, hrabrost i ustrajnost. Surov gorski kraj zahtjeva mnogo, ali pruža još više – pomaže klesati karakter čovjeka, koji spremnije prihvaća životne izazove i kušnje. Mislim da je i planinsko okruženje pomagalo bl. Sestrama da svim snagama služe Bogu i ljudima bez obzira na sve teškoće.“

 vlč. Jan Zajac


Ostale su vjerne do kraja

„Ostati vjeran do kraja – kakva je to vrlina! One su ostale vjerne Isusu Kristu i svojim zavjetima, do kraja. I ne samo uz cijenu trpljenja već i uz cijenu prolijevanja krvi!“

don Anto Baković


Mučenice – primjeri hrabrosti, ustrajnosti, ljubavi

„Mučenice nas pozivaju da se ne bojimo, da budemo čvrsto naslonjeni na Isusa. Kao što je On, Otkupitelj, uznio svoj križ na Kalvariju i uskrsnuo, pokazujući nam tako put do uskrsnuća i otvarajući nam vrata neba, tako su i Drinske mučenice noseći svoj križ prema Kalvariji – Goraždu i Drini – pokazale da su doista Kćeri Božje ljubavi. Ljubeći Krista više od vlastitog života, položile su život za Njega. One nam žele poručiti da tako i mi možemo nadići sve životne poteškoće i pobijediti svako zlo – ako smo u ljubavi s Isusom, Spasiteljem i Otkupiteljem. Poručuju nam da nosimo svoj križ s ljubavlju na životnoj Kalvariji do osobnog uskrsnuća u Kristu.“

Anto Mamuša, autor više umjetničkih prikaza, slika i vitraja, bl. Drinskih mučenica


Molimo zagovor bl. Drinskih mučenica u ovim čudnim vremenima

„Molimo zagovor bl. Drinskih mučenica da u ovim čudnim vremenima ne izgubimo svoje ljudsko i kršćansko dostojanstvo, svoju vjernost Njemu 'koji vjeran ostaje'. Nemojmo se prepasti toga što moramo platiti cijenu za svoju vjernost Bogu, jer ono što je vrijedno za njega se žrtvuje, najveće vrijednosti nemaju cijene.“

Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski


Mi smo baštinici njihova mučeništva, baštinici svetosti

„Sestre Antonija, Berchmana, Bernadeta, Jula i Krizina ostavile su svoj trag i u nevidljivosti i u uočenosti. I mi smo baštinici njihova mučeništva. Baštinici svetosti. Kao baštinicima – u svijetu bezumnog nasilja, bolne ispraznosti i zatiruće ravnodušnosti, u svijetu u kojem riječ dostojanstvo gubi svoje značenje i tako lišava čovjeka njegove osobnosti i odgovornosti – valja nam razumjeti da je svaka isključivost, svaki nemar za drugoga zlo. I da postoji samo jedan čovjeka dostojan odgovor: Život po Govoru na gori. Život po Govoru na gori u svako vrijeme. I u svako nevrijeme.“

Stjepan Lice


Blažene Drinske mučenice našim vremenom pronose snažnu poruku ljudskoga zajedništva

„Blažene Drinske mučenice i našim vremenom pronose snažnu poruku ljudskoga zajedništva kojemu je preduvjet 'biti za jedno', ili točnije 'biti za Jednoga'. Težiti za jedinstvom duha, volje i srca. Kako snažan izazov u ovome svijetu prepunom podjela i razjedinjenosti.“

s. Gordana Igrec, FDC, provincijalna glavarica


 

Više informacija o blaženoj s. Juli i četirima susestrama - Drinskim mučenicama potražite na web stranici: http://mucenice.kblj.hr/

Preporučamo i naša tiskanja izdanja:

  • Informativni bilten Vicepostulature "Drinske mučenice" čija su izdanja dostupna u pdf formatu na linku: http://mucenice.kblj.hr/nasa-izdanja/
  • s. M. Ozana Krajačić, Drinske mučenice - život i mučeništvo, Zgareb, 2011., dostupnu također u pdf formatu na linku: http://mucenice.kblj.hr/nasa-izdanja/detaljnije/knjizica-drinske-mucenice-na-vise-jezika
  • s. M. Ozana Krajačić - s. M. Pia Herman (prir.), Blažene Drinske mučenice, O desetoj obljetnici beatifikacije, Zagreb, 2021. 
  • s. M. Slavica Buljan, Zavjet krvlju potpisan, Zagreb, 22010.
  • Stjepan Lice, Postojane u vjernosti. O svetosti i Drinskim mučenicama, Zagreb, 2010. 
  • Brankica Blažević, Snježni drinski anđeli, Zagreb, 2012. (Slikovnica za djecu s ilustracijama Alme Orlić)

Za narudžbu obratite se na: kbljubavi@gmail.com ili kauza.dmucenice@gmail.com

  Novosti o Mučenicama - Sve