S. M. Antonija Fabjan

Urodziła się 23 stycznia w 1907 r. w Małym Lipje w Słowenii.

Życie zakonne rozpoczęła mając 22 lata. Odznaczała się umiłowaniem modlitwy i swojego powołania, sumiennością i pracowitością. Często podczas dnia wstępowała do kaplicy, ofiarując Bogu swoje prace i obowiązki. Zauważała potrzeby innych i chętnie spieszyła im z pomocą. Mottem jej życia były słowa: ?Jeżeli ktoś czyni ci źle, ty czyń mu dobrze?. Zginęła 15 grudnia 1941 r. mając 34 lata.

  Życiorysy - Wszystko