Uvijek o Bogu razmišljala

Bila je jako pobožna, skromna i marljiva. Puna Boga i kao da je uvijek o Bogu razmišljala. To se je vidjelo u njezinu držanju. Sva se predala poslu za svoju Družbu. Ništa joj nije bilo teško.

Saznajte više...

Sva Božja

Nikoga nije opterećivala svojim nevoljama ili nerazumijevanjem. Tiho je u sebi molila za blagoslov u radu. (...) Jednom riječju, bila je sva Božja i kao takvu, sazrelu, Bog ju je uzeo k sebi.

Saznajte više...

Umrijeti mučeničkom smrću

Posebno je štovala Majku Božju, pa je i meni preporučivala da joj se usrdno utječem u svim potrebama. Ona je u to vrijeme preporučivala posebnu Gospinu krunicu koja se zvala “Krunica Gospinih suza”. Tako sam i ja svaki dan, klečeći, molila krunicu i od tada sam još više počela štovati...

Saznajte više...

Divna sestra

Divna sestra! Puna krjeposti koje je sve krunilo sveto siromaštvo. Sa sirotinjom je imala srca koliko god hoćeš. Isticala se među mnogima svojom pobožnošću. Do u kasne sate znala je proboraviti pred svetohraništem. Tu bi se oboružavala za predan rad u svojoj službi. (...) Dobrotom i...

Saznajte više...

Marljiva kao pčelica

Sestru Krizinu poznajem s Pala gdje je radila u vrtu i kod rublja, a čini mi se i u štali. Bila je vrlo tiha, sabrana i pobožna. Šutljiva i marljiva kao pčelica.

Saznajte više...

Suze za Isusom

Kad je bila već starija, radila je u šumi i jednom sam je vidjela da plače. Pitala sam ju je li joj teško raditi, a ona je odgovorila da joj nije teško raditi nego da joj je teško što nema svaki dan sv. mise i sv. pričesti.

Saznajte više...