Žena vjere i molitve

U molitvi je prednjačila, a posebno je poticala nas novakinje da se što više vježbamo u pohodu Presvetom Oltarskom Sakramentu te vježbi pobuđivanja duhovne pričesti, sabranosti i šutnje.

Saznajte više...

Redovnica po Srcu Isusovu

Svijetli uzor u molitvi i žrtvi. Velikodušna i plemenita. Osjetila sam da posjeduje veliku ljubav prema Bogu, Družbi i bližnjemu. Bila je jednostavna i ponizna, iako vrlo inteligentna. (…) Bila je redovnica po Srcu Isusovu. Razborita i pravedna. Uzorno je obdržavala svete zavjete. U zajednici...

Saznajte više...

Čuvarica svojih osjetila

Bila je sva Božja. Pazila je na svaku svoju gestu. Pomno je čuvala svoja osjetila: oči da se ne zagledaju u što isprazno, uši da bi ostale zatvorene svakoj riječi koja kalja dušu, a otvorene svakoj koja dolazi iz Božjih usta.

Saznajte više...

Ponizna i skromna

Bila je Austrijanka. Nije poznavala dobro naš jezik pa bi izgovarala pogrješno riječi. Mi bismo se ponekad nasmijale, no sestra se nije nikada vrijeđala nego se i sama smijala, zatim bi pitala kako se točno izgovara ta riječ. Bila je ponizna, ali i stroga. Tražila je od nas novakinja...

Saznajte više...

Mudra savjetnica

Za siromahe je uvijek imala srca. Bila je strpljiva. U svemu je sobom vladala. (…) Zadovoljna s malim. Mudro je znala voditi i savjetovati one koji su bili u kakvim dvojbama.

Saznajte više...

Puna Boga, prava majka

Sestru Berchmanu dobro poznajem, jer mi je bila magistra. To je bila jedna jako sveta i pobožna duša, puna Boga. Bila nam je svima prava majka. Borila se za nas kao lavica.

Saznajte više...

Skromna i ponizna

Skromna i ponizna. Savršeno se znala u svemu svladati. Često sam je našla u kapelici gdje moli i razmatra, osobito u adoraciji od 15 do 16 sati.

Saznajte više...

Sve je sile upotrijebila da nas približi dragom Bogu

Sve je sile upotrijebila da nas dobro pripravi za budući redovnički život i što više približi dragom Bogu. (...) Na njoj se vidjelo da je sama proživljavala ono o čemu je govorila, da je imala živu vjeru i ljubav prema Kristu.

Saznajte više...

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti, ali je to šutke podnosila. U to je vrijeme bio mučen Mahatma Gandhi (1869.-1948.) kojeg je ona vrlo poštovala, i znam da je neke svoje muke prikazivala da njemu bude lakše. To je na mene jako djelovalo i oduševljavalo me. Često sam se pitala: „Bože,...

Saznajte više...

Bila je pobožna

Bila je pobožna. Pred tabernakulom, uronjenu u molitvu, često sam je vidjela.

Saznajte više...