Sve je sile upotrijebila da nas približi dragom Bogu

Sve je sile upotrijebila da nas dobro pripravi za budući redovnički život i što više približi dragom Bogu. (...) Na njoj se vidjelo da je sama proživljavala ono o čemu je govorila, da je imala živu vjeru i ljubav prema Kristu.

Saznajte više...

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti

Znala je radi nekih stvari mnogo trpjeti, ali je to šutke podnosila. U to je vrijeme bio mučen Mahatma Gandhi (1869.-1948.) kojeg je ona vrlo poštovala, i znam da je neke svoje muke prikazivala da njemu bude lakše. To je na mene jako djelovalo i oduševljavalo me. Često sam se pitala: „Bože,...

Saznajte više...

Bila je pobožna

Bila je pobožna. Pred tabernakulom, uronjenu u molitvu, često sam je vidjela.

Saznajte više...

Dala Bogu mučenicu

U kući je otac napravio mali oltar. Pred njim smo molili, a znali su i susjedi doći k nama i s nama moliti, posebno u svibnju. Taj molitveni duh tata i mama su prenijeli i na nas djecu. Znali su nam reći: “Ne dižite se iz kreveta ili od stola, a da se ne pomolite”. (…) U njoj (s....

Saznajte više...

Božja odabranica

Sestra puna dobrote i ljubavi (…). Bila je kuharica, i to odlična. Budući da je bila dosta malena rasta, morala je kod štednjaka uvijek imati jedan mali stolčić pod nogama da može tako vidje-ti u lonce i tave. To je bilo dosta napor-no, ali se na njoj nikada nije primijetilo da joj je...

Saznajte više...

Uzor rada

To je bila dobra, tiha duša. Molitva i rad su je veselili (…). Bila je uzor rada. Ja sam se začudila kad sam jedno jutro vidjela petnaest velikih kruhova, a svaki je bio od tri kilograma. Do zore je bilo sve pečeno.

Saznajte više...

Trajna molitva

Ne samo da je najsavjesnije obavljala svoju propisanu molitvu, nego je, kadgod je uhvatila koji zgodan čas, dizala svoje srce Bogu kratkim strelovitim molitvama kojima je svoj rad u kuhinji pretvorila u jednu trajnu molitvu. (…) Gdjegod joj se pružila prilika da nekome učini kakvu uslugu, nije...

Saznajte više...

Mala svetica

To je bila mala svetica. Tako sam ja o njoj mislila kad sam je promatrala kako sve i sav posao prikazuje Bogu na slavu.

Saznajte više...

Uzor poslušnosti majci i ocu

Moja sestra Jula, prije se zvala Katarina (Kata), živjela je od rane mladosti skromno i tiho. Bilo nas je osmero djece, pet ih je umrlo. Od svih nas, ona se posebno odlikovala jer je u njoj bila sama dobrota. Bila je uzor poslušnosti majci i ocu. Uvijek je bila uz majku, pomagala joj jer je imala...

Saznajte više...

Udio milosti na žrtvi njezina života

Moja draga teta Jula brižno je bdjela nada mnom i davala mi divne pouke svojim primjerom, a ponekad i riječima, punim dobrote. Promatrala sam ju kada je ponekad zamjenjivala kuharicu u kuhinji. Radila je tiho i sabrano te često poluglasno izgovarala – sigurno da i mene potakne – strelovite...

Saznajte više...