Sveta duša

Živjela je sjedinjena s Bogom. Prema siromasima uslužna i prijazna. Vjerna kćerka svete Crkve. Bila je sveta duša.

Saznajte više...

Uvijek sa smiješkom

To je bila zaista sveta sestra. Radila je teške poslove, ali uvijek sa smiješkom na licu. (...) Bog ju je sebi odabrao i onda joj darovao milost mučeništva.

Saznajte više...

Prava kći Božje ljubavi

Bavila se vrtlarstvom. (...) Nasmijana, malo je govorila, a na upite rado je odgovarala. Mnogo je radila, pomagala je i ostalim sestrama. Zajednička molitva i sakramenti davali su joj snage da može izdržati monotoniju u svome radu. Bila je prava kći Božje ljubavi.

Saznajte više...

Žena vjere i molitve

U molitvi je prednjačila, a posebno je poticala nas novakinje da se što više vježbamo u pohodu Presvetom Oltarskom Sakramentu te vježbi pobuđivanja duhovne pričesti, sabranosti i šutnje.

Saznajte više...

Redovnica po Srcu Isusovu

Svijetli uzor u molitvi i žrtvi. Velikodušna i plemenita. Osjetila sam da posjeduje veliku ljubav prema Bogu, Družbi i bližnjemu. Bila je jednostavna i ponizna, iako vrlo inteligentna. (…) Bila je redovnica po Srcu Isusovu. Razborita i pravedna. Uzorno je obdržavala svete zavjete. U zajednici...

Saznajte više...

Čuvarica svojih osjetila

Bila je sva Božja. Pazila je na svaku svoju gestu. Pomno je čuvala svoja osjetila: oči da se ne zagledaju u što isprazno, uši da bi ostale zatvorene svakoj riječi koja kalja dušu, a otvorene svakoj koja dolazi iz Božjih usta.

Saznajte više...

Ponizna i skromna

Bila je Austrijanka. Nije poznavala dobro naš jezik pa bi izgovarala pogrješno riječi. Mi bismo se ponekad nasmijale, no sestra se nije nikada vrijeđala nego se i sama smijala, zatim bi pitala kako se točno izgovara ta riječ. Bila je ponizna, ali i stroga. Tražila je od nas novakinja...

Saznajte više...

Mudra savjetnica

Za siromahe je uvijek imala srca. Bila je strpljiva. U svemu je sobom vladala. (…) Zadovoljna s malim. Mudro je znala voditi i savjetovati one koji su bili u kakvim dvojbama.

Saznajte više...

Puna Boga, prava majka

Sestru Berchmanu dobro poznajem, jer mi je bila magistra. To je bila jedna jako sveta i pobožna duša, puna Boga. Bila nam je svima prava majka. Borila se za nas kao lavica.

Saznajte više...

Skromna i ponizna

Skromna i ponizna. Savršeno se znala u svemu svladati. Često sam je našla u kapelici gdje moli i razmatra, osobito u adoraciji od 15 do 16 sati.

Saznajte više...