Boże, TyobdarzyłeśBłogosławioneDrińskieMęczennice,
Siostry: Julię, Berchmanę, Krizinę, Antonię i Bernadetę,
łaskąpowołaniazakonnego i mocąświadczenia
o ichwierności i miłości do Ciebieprzezprzelaniewłasnejkrwi.
Obdarz i nas stałością w wierze,
abyśmynigdynieoddalilisię od Ciebienawet za cenęcierpienia.

ProsimyCiępokornie, aby te TwojeSłużebnice
zostaływłączone do gronaŚwiętych,
abyśmy z jeszczewiększąodwagąnaśladowaliprzykład
ichżycia i doświadczaliichwstawiennictwa
w naszychpotrzebach i zmaganiachżyciowych.
PrzezChrystusa, Pana naszego.
Amen.