O Zot Hyj, ti të lumeve Martireve të Drinit,

motër Jula, Berchmana, Krizina, Antonia dhe Bernadeta

u ke dhuruar hirin e thirrjes rregulltare dhe forcën që besnikërinë dhe

dashurinë ndaj teje ta vulosin me gjakun e derdhur.

Na jep edhe neve qëndresë në fe që edhe me çmimin e vuajtjes mos të ndahemi prej teje.

Përvujtërisht po të lutemi që këto të lume t’i numërosh në shoqërinë

e shenjtërve të Kishës së gjithmbarshme,

që edhe më me qëndresë të ndjekim shembullin e jetës

së tyre dhe të shijojmë ndërmjetësimin

e tyre të fuqishëm në nevojat tona dhe në luftën e jetës.

Nëpër Krishtin Zotin tonë.

Amen.

  Lutje - të gjithë